Kylverket erbjuder…

 • Kvalité
 • Installation av flera sorters värmepumpar
 • Service och reperation
 • Nära kontakt med kunden
 • Transparens
 • Marknadsmässiga priser
 • Inga dolda avgifter
 • Kunskapsmässiga offerter och lösningar
 • Certifierad hantering av köldmedium
 • Kompletta lösningar och installationer
 • Dokumentation
 • Vägledning från start till slut
 • och mycket mer.

När du skall välja en kyl -och värmelösning är det viktigt att se till att alla de relevanta bitarna finns med. Vi på Kylverket ser till att alla krav möts, alla rör dras och al kölmedium hanteras på ett varsamt och miljömässigt korrekt sätt. Vi guidar dig från starten till slutet så att du kan njuta av resultatet av en smidig installation. Kontakta oss på info@kylverket.se för att ta reda på vilken av våra lösningar passar dig.